Merk at fristen er endelig, du risikerer avskilting hvis fristen ikke blir overholdt.

Tidligere var det slik at siste siffer i registreringsnummeret var styrende for når bilen skulle inn til kontroll. Etter 8. februar 2019 er det dato for førstegangs registrering som danner utgangspunktet for fristen. Kjøretøyeeiere får større fleksibilitet ved at de kan gjennomføre kontrollen når det passer for dem.

Den fristen du har ved overgangen gjelder til du har gjennomført en ny kontroll. Deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører kontrollen.,  Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7500 kg skal inn hvert år.

Strengere krav til kontrollører

Det blir også nye krav om en egen opplæring og personlig godkjenning for de som utfører EU-kontrollen.  I dag er det bare krav til virksomheten som utfører kontrollen, men nå blir det krav om opplæring og personlig godkjenning av kontrollører og tekniske ledere. Målet er bedre, likere og mer trafikksikre kontroller.

Bransjen forventer at prisen på EU-kontroll vil øke i 2019 på bakgrunn av høyuere kostnader for kontrollorganene.

Vegvesenet sender påminnelse når fristen nærmer seg

 Vegvesenet kommer til å sende et påminnelsesbrev to måneder før den endelige fristen. Selv om du kan gjennomføre kontrollen når du vil, får du aldri mer enn to måneder på å utbedre eventuelle feil.

Hvis bilen ikke blir godkjent ved EU-kontrollen får du likevel ikke forskyve fristen. Derfor er det viktig at du beregner nok tid til både kontroll og eventuell etterkontroll.

Overholder du ikke fristen for godkjent EU-kontroll kan kjøretøyet bli avskiltet hvis du møter Vegvesenet, Politiet eller Tolletaten langs veien. Hvert år er det i gjennomsnitt cirka 200 000 biler som er registrert som «begjært avskiltet».

Sjekk når du har kontrollfrist og sørg for å være ute i gpod tid med bestilling av time.  Mange av SjekkPunkt Bilverkstedene kan hjelpe deg med å huse datoen med utsendelse av SMS og mail i god tid før fristen.

Det er lurt å sjekke når du har kontrollfrist, slik at du er godt forberedt og setter av nok tid til eventuelle reparasjoner og etterkontroll.

Du kan sjekke fristen for din bil på SjekkPunkts hovedside eller verkstedenes nettsider.