Kontakt oss

SjekkPunkt Norge AS
Tlf: 67 10 43 00 - E-post: hei@sjekkpunkt.no - Org. nr.: 979 943 296

Daglig leder
Ole Helge Ratvik
Tlf:  918 00 410 - E-post: olehelge@sjekkpunkt.no

Daglig leder (påtroppende)
Ronny Sundvall
Tlf:  982 58 625 - E-post: ronny@sjekkpunkt.no

Grafisk design
Rita Nesbit
Tlf: 992 71 433 (tirsdag - torsdag) - E-post: rita@sjekkpunkt.no

Markedssjef
Nora Thulin Johannessen
Tlf: 915 48 324 - E-post: nora@sjekkpunkt.no