Alt du må vite om EU-kontroll

I motsetning til service er EU-kontrollen obligatorisk. Kontrollen omfatter blant annet sjekk av lys, bremser, støy og utslipp. 
Kontrollen kalles også for periodisk kjøretøykontroll (PKK) og sikrer bilens tilstand og godkjenning i forhold til miljømessige krav og trygg kjøring. 
Hos oss får du EU-kontroll på alle typer biler og årsmodeller og vi er et godkjent bilverksted gjennom Statens Vegvesen.

EU-kontroll -  Når og hvor ofte

Periodisk kjøretøykontroll skal gjennomføres 4 år etter førstegangsregistrering.
Bilens dato for registrering danner utgangspunktet for første EU-kontroll.
Etter bilens første EU-kontroll skal påfølgende kontroller gjennomføres hvert 2. år.
Kjøretøy over 7500kg skal kontrolleres hvert år.

Bestill EU-kontroll i god tid. Du står fritt til å velge tidspunkt for periodisk kjøretøykontroll, men frist for utbedring av feil er aldri over to måneder. Frist for utsettelse av godkjenning innvilges ikke og du bør derfor være ute i god tid. Dersom Vegvesenet, Politiet eller Tolletaten stopper deg langs veien uten EU-godkjenning blir bilen avskiltet.  


Velg riktig verksted for EU-kontroll
Det er strengere krav til bilverksteder som tilbyr periodisk kjøretøykontroll. Velg derfor et godkjent verksted der kontrollører har gjennomført opplæring og personlig godkjenning. Våre verksteder kan sende påminnelser på SMS og E-post i forkant av din kontroll, slik at du hele tiden har oversikt over prosessen. I tillegg til dette sender Vegvesenet ut et påminnelsesbrev to måneder før fristen for godkjenning utløper.