Ditt lokale bilverksted


 • Vi er offentlig godkjent bilverksted.
 • Vi oppfyller Statens Vegvesens krav til kompetanse og utstyr.
 • Vi utfører reparasjon og service på alle bilmerker.
 • Vi benytter originaldeler eller merkedeler med tilsvarende kvalitet.
 • Vi får daglig deleleveranser fra lokale grossister.
 • Vi har kort ventetid og utfører arbeidet til avtalt pris og til avtalt tid.
 • Vi utfører arbeidet etter bilprodusentens retningslinjer.
 • Vi benytter nødvendige spesialverktøy, utstyr og moderne daignoseutstyr.
 • Vi har tilgang til bilens tekniske fabrikkdata og spesifikasjoner.
 • Vi har fagmekanikere med lang og allsidig erfaring.
 • Vi deltar deltar jevnlig på kurs og er oppdatert på den tekniske utvikling.
 • Vi tester deler og komponenter og skifter bare når det er nødvendig.
 • Vi benytter deleleverandører som distribuerer originaldeler eller deler av tilsvarende kvalitet.
 • Vi benytter kjente merkevarer av høy kvalitet som også er godkjent for bruk i bilens garantitid
 • Våre verksteder oppfyller myndighetenes krav og rammebetingelser for godkjente bilverksteder.

 Du kan trygt velge et SjekkPunkt Bilverksted, vi er et offentlig godkjent verksted.