Vi hjelper deg med bilforsikring


Skal du kjøpe ny bil? Da er det viktig for deg som bileier å velge riktig forsikring. 
Det finnes en rekke ulike forsikringer etter hvilke behov du har - både ut i fra bilens alder og ditt kjøremønster. Noen forsikringer er derimot viktigere enn andre. Vi tilbyr gode bilforsikringer gjennom våre samarbeid med IF og Gjensidige Forsikring. 


Ansvarsforsikring
For å kjøre lovlig på norske veier har du som bileier i Norge krav om ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dekker utgifter knyttet til personskade og skade på andres kjøretøy og eiendom.
Dersom du kjører uten ansvarsforsikring vil du være personlig erstatningspliktig for alle materielle skader du har påført andre. Erstatningskravene kan komme opp i millionsummer. 
Ansvarsforsikringen er ikke nødvendig dersom kjøretøyet er avskiltet og bilen ikke lenger i bruk. 

Delkasko
Forsikringen som innebærer delkasko, dekker skader på bilen som ligger utenfor din kontroll som:
-
    Brann og naturskader
-    Tyveri
-    Glasskade
-    Fastmontert utstyr og bagasje
-    Veihjelp


Kasko
Dersom du har en kaskoforsikring dekker forsikringen - utover delkasko, også skader der du selv er skyld i uhellet. 
Eksempler på dette er:
-
    Kollisjon
-
    Hærverk
-
    Utforkjøring 
-
    Annen ytre påvirkning. 


Skal du velge kasko eller delkasko?
Det er helt opp til deg om du ønsker hel - eller delkasko. Det kan likevel være lurt å spørre seg selv; Har du råd til å betale for alle reparasjoner dersom bilen skulle bli totalskadet?
Har du en ny bil med høy verdi kan det å selv bekoste totalskader bli en dyr affære. Her vil det i de fleste tilfeller være gunstig med en kaskoforsikring.
Dersom bilen er eldre, lite verdt - og du i tillegg har lav bonus, lønner det seg fort å ha delkasko.